Betona pētījumu centrs piedāvā:

 

  • Betona paraugu testēšanu - tiek pārbaudīta betona spiedes un lieces stiprība, ūdens necaurlaidība, salizturība un nodiluma izturība;
  • Betona sastāvu izstrādāšanu un testēšanu laboratorijas apstākļos, dažādu betona ķīmisko piedevu testēšanu (plastifikatoru, gaisa iesaistītāju, palēninātāju, utt);
  • Galveno betona komponentu raksturlielumu, pirmkārt, smalko un rupjo pildvielu, testēšanu.

 

Visas testēšanas metodes atbilst gan EN, gan LVS standartu prasībām.   


Mūsu galvenais uzdevums – MB Betons grupas struktūrvienību produkcijas kvalitātes nodrošināšana ar regulāru paraugu pārbaudīšanu no katras MB Betons grupas struktūrvienības un to rezultātu analīze, kā arī rekomendācijas izstrāde, lai palielinātu kvalitāti. 

 

BPC veic dažādas profesionālas konsultācijas betona tehnoloģiju jomā, betonēto objektu apsekošanu un nesagrauto stiprības  kontroles metožu pielietošanu objektos. 

 

BPC uzdevums – MB grupas tehniskā personāla (betona mezgla operatorus, laboratorijas un kvalitātes speciālistus) profesionālo zināšanu palielināšana, ar regulāru apmācību gan individuāli, gan semināros.

 

 

Betona pētījuma centra kompetences 

 

Minerālmateriāli

Standarts

Daļiņu izmēra sadalījums (granulometrija)

LVS EN 933-1

Smalknes saturs

LVS EN 933-1

Daļiņu blīvums un ūdens uzsūce

LVS EN 1097-6

Plākšņainības indekss

LVS EN 933-3

Sārmu-silikātu reakcija (AAR)

ASTM 1260, RILEM AAR-2

Drupinājuma izturības noteikšana

LVS EN 1097-2

Žūšanas rukuma noteikšana

LVS EN 1367-4

 

 

Svaigais betons

Standarts

Betona paraugu ņemšana

LVS EN 12350-1

Konusa nosēduma tests

LVS EN 12350-2

Sablīvējuma pakāpe

LVS EN 12350-4

Izplūdes pārbaude

LVS EN 12350-5

Blīvums

LVS EN 12350-6

Gaisa saturs. Spiediena metode

LVS EN 12350-7

Izplūdes pārbaude pašblīvējošam betonam

LVS EN 12350-8

V veida piltuves tests pašblīvējošam betonam

LVS EN 12350-9

Tests ar L tipa kasti pašblīvējošam betonam

LVS EN 12350-10

Noslāņošanās tests ar sietu pašblīvējošam betonam

LVS EN 12350-11

Ūdens satura noteikšana

CSA 23.2-18C

Metālā šķiedras daudzuma noteikšana

JSCE-SF7

Betona sastāva izstrāde

 

 

 

Sacietējošais betons

Standarts

Stiprības paraugu sagatavošana un cietināšana

LVS EN 12390-2

Testa paraugu spiedes stiprības noteikšana

LVS EN 12390-3

Testa paraugu lieces stiprības noteikšana

LVS EN 12390-5

Blīvums

LVS EN 12390-7

Ūdens iespiešanas dziļuma noteikšana spiediena ietekmē

LVS EN 12390-8

Ūdens necaurlaidība

LVS 156-1

Salizturība. Atslāņošanās

LVS CEN/TS 12390-9

Salizturība

LVS 156-1

Sastāva kalibrēšana Maturity noteikšanai

ASTM C 1074-04

Gaisa poru analīze

 

Rukuma noteikšana javai un betonam

ASTM C 157

 

 

Citi pakalpojumi

 

Testa parauga stiepes stiprības noteikšana ar skaldnes paņēmienu

LVS EN 12390-6

Betona karbonzācijas izturības noteikšana pie atmosfēras līmeņa oglekļa dioksīda koncentrācijas

LVS EN 12390-10

Betona hlorīdnoturības noteikšana, virziena difūzija

LVS EN 12390-11

Sekantes elastības moduļa noteikšana spiedē

LVS EN 12390-13

Metāla šķiedras daudzuma noteikšana sacietējošā betonā

JSCE-SF7

Tehniskas konsultācijas saistībā ar betonu

 

 

   
< Atpakaļ