Betona pētījumu centrs piedāvā:

Betona paraugu testēšanu - tiek pārbaudīta betona spiedes un lieces stiprība, ūdens necaurlaidība, salizturība un nodiluma izturība.

Veicam Betona sastāvu izstrādāšanu un testēšanu laboratorijas apstākļos, dažādu betona ķīmisko piedevu testēšanu (plastifikatoru, gaisa iesaistītāju, palēninātāju,  utt). 

Galveno betona komponentu raksturlielumu, pirmkārt,  smalko un rupjo pildvielu, testēšanu.

Visas testēšanas metodes atbilst gan EN, gan LVS standartu  prasībām.   


Mūsu galvenais uzdevums – MB Betons grupas struktūrvienību produkcijas kvalitātes nodrošināšana ar regulāru paraugu pārbaudīšanu no katras MB Betons grupas struktūrvienības un to rezultātu analīze, kā arī rekomendācijas izstrāde, lai palielinātu kvalitāti. 

BPC veic dažādas profesionālas konsultācijas betona tehnoloģiju jomā, betonēto objektu apsekošanu un nesagrauto stiprības  kontroles metožu pielietošanu objektos. 

BPC uzdevums – MB grupas tehniskā personāla (betona mezgla operatorus, laboratorijas un kvalitātes speciālistus) profesionālo zināšanu palielināšana, ar regulāru apmācību gan individuāli, gan semināros.

< Atpakaļ