Betona pētījumu centrs piedāvā:

 

  • Betona paraugu testēšanu - tiek pārbaudīta betona spiedes un lieces stiprība, ūdens necaurlaidība, salizturība un nodiluma izturība;
  • Betona sastāvu izstrādāšanu un testēšanu laboratorijas apstākļos, dažādu betona ķīmisko piedevu testēšanu (plastifikatoru, gaisa iesaistītāju, palēninātāju, utt);
  • Galveno betona komponentu raksturlielumu, pirmkārt, smalko un rupjo pildvielu, testēšanu.

 

Visas testēšanas metodes atbilst gan EN, gan LVS standartu prasībām.   


Mūsu galvenais uzdevums – MB Betons grupas struktūrvienību produkcijas kvalitātes nodrošināšana ar regulāru paraugu pārbaudīšanu no katras MB Betons grupas struktūrvienības un to rezultātu analīze, kā arī rekomendācijas izstrāde, lai palielinātu kvalitāti. 

 

BPC veic dažādas profesionālas konsultācijas betona tehnoloģiju jomā, betonēto objektu apsekošanu un nesagrauto stiprības  kontroles metožu pielietošanu objektos. 

 

BPC uzdevums – MB grupas tehniskā personāla (betona mezgla operatorus, laboratorijas un kvalitātes speciālistus) profesionālo zināšanu palielināšana, ar regulāru apmācību gan individuāli, gan semināros.

 

 

Betona pētījuma centra kompetences 

 

 

 

 

Minerālmateriāli

Standarts

 

 

Minerālmateriālu sārmu reaktivitātes noteikšana (AAR/ASR)

ASTM C1260-22

 

 

Svaigais betons

 

 

 

Betona paraugu ņemšana

LVS EN 12350-1:2019

Stiprības testu paraugu izgatavošana

LVS EN 12390-2:2021

Konusa nosēduma noteikšana

LVS EN 12350-2:2019

Gaisa satura noteikšana

LVS EN 12350-7:2019

 

 

Sacietējis betons

 

 

 

Blīvums

LVS EN 12390-7:2019/AC:2021 7. punkts

Testa paraugu spiedes stiprība

LVS EN 12390-3:2019

Urbto testa paraugu testēšana

LVS EN 12504-1+AC:2021

Ultraskaņas impulsa ātruma noteikšana. Betona testēšana konstrukcijās

LVS EN 12504-4:2021

Ūdens necaurlaidība

LVS 156-1:2022 B pielikums

Salizturība

LVS 156-1:2022 A pielikums 2. metode

Salziturība. Plātnes tests. Atslāņošanās

LVS CEN/TS 12390-9:2017 5. punkts

Salziturība 

SS 137244:2019

Salziturība. Plātnes tests. Iekšējie strukturālie bojājumi

LVS CEN/TR 15177:2006 8. punkts

Gaisa poru raksturojums

LVS EN 480-11:2006

 

 

 

Neakreditētās testēšanas metodes

 

 

 

 

Minerālmateriāli

Standarts

 

 

Daļiņu izmēra sadalījums (granulometrija)

LVS EN 933-1

Smalknes saturs

LVS EN 933-1

Daļiņu blīvums un ūdens uzsūce

LVS EN 1097-6

Plākšņainības indekss

LVS EN 933-3

Minerālmateriālu sārmu reaktivitātes noteikšana (AAR/ASR)

RILEM AAR-2, RILEM AAR-3

Drupinājuma izturības noteikšana

LVS EN 1097-2

Salizturība

LVS EN 1367-1

Žūšanas rukuma noteikšana

LVS EN 1367-4

Salizturība NaCl klātbūtnē

LVS EN 1367-6

Humusa klātbūtnes noteikšana

LVS EN 1744-1 15.1. punkts

 

 

Svaigais betons

 

 

 

Sablīvējuma pakāpe

LVS EN 12350-4

Izplūdes pārbaude

LVS EN 12350-5

Blīvums

LVS EN 12350-6

Izplūdes pārbaude pašblīvējošam betonam

LVS EN 12350-8

V veida piltuves tests pašblīvējošam betonam

LVS EN 12350-9

Tests ar L tipa kasti pašblīvējošam betonam

LVS EN 12350-10

Noslāņošanās tests ar sietu pašblīvējošam betonam

LVS EN 12350-11

Ūdens satura noteikšana

CSA 23.2-18C

Metālā šķiedras daudzuma noteikšana

JSCE-SF7

Betona sastāva izstrāde

 

 

 

Sacietējis betons

 

 

 

Testa paraugu lieces stiprības noteikšana

LVS EN 12390-5

Ūdens iespiešanas dziļuma noteikšana spiediena ietekmē

LVS EN 12390-8

Sastāva kalibrēšana Maturity noteiksānai

ASTM C 1074-04

Rukuma noteikšana javai un betonam

ASTM C 157

 

 

Citi testi

 

 

 

Testa parauga stiepes stiprības noteiksāna ar skaldnes paņēmienu

LVS EN 12390-6

Betona karbonzācijas izturības noteiksāna pie atmosfēras līmeņa oglekļa dioksīda koncentrācijas

LVS EN 12390-10

Betona hlorīdnoturības noteiksāna, virziena difūzij

LVS EN 12390-11

Sekantes elastības moduļa noteikšana spiedē

LVS EN 12390-13

Metāla škiedras daudzuma noteikšana sacietējošā betonā

JSCE-SF7

Ūdens saglabāšanas spējas noteikšana betona kopšanas līdzekļiem

LVS CEN/TS 14754-1

Ūdens tvaika caurlaidība

ASTM E96

Betona testēšana konstrukcijās. Nesagraujošā testēšana. Atsitiena skaitļa noteikšana

LVS EN 12504-2

Betona spiedes stiprības novērtēšana konstrukcijās un saliekamā betona izstrādājumos in-situ

LVS EN 13791

   
< Atpakaļ