Ilgtspēja un kvalitāte

Ilgtspēja un kvalitāte ir integrēta ikvienā mūsu darbības posmā.
 

Mūsu darbības pamatā ir videi un cilvēkam droša un atbildīga ražošana un pakalpojumu sniegšana.  

Mūsu ilgtspējas prioritātes


Vide

 • Aktīvi strādājam, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
 • Prioritizējam oglekļa emisiju samazināšanu pilnā produktu dzīvesciklā.
 • Ievērojam aprites ekonomikas principus.
 • Esam izstrādājuši produktu vides deklarācijas (EPD).
 • Strādājam ar dažādām starptautiski atzītām ilgtspējas sistēmām. 
 • Vairāk informācijas zemāk.

Sociālā atbildība

 • Dalāmies pieredzē un zināšanās  ar skolēniem un augstskolu studentiem, un nozares speciālistiem.
 • Rūpējamies par mūsu darbinieku drošību ar veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, kā arī atbalstām svarīgos dzīves notikumos. Vairāk lasiet šeit.
 • Iesaistām darbinieku ģimenes dažādās ar būvniecību un drošību saistītās aktivitātēs un konkursos.
 • Iesaistāmies un ziedojam dažādām labdarības iniciatīvām.

Pārvaldība un kvalitāte

 • Strādājam atbilstoši iekšējām politikām, kas palīdz nodrošināt caurredzamu un sociāli atbildīgu darba vidi, novērst diskrimināciju un korupciju.
 • Mūsu procesi ir sertificēti atbilstoši starptautiskajiem standartiem kvalitātes (ISO 9001:2015) un vides jomā (ISO 14001:2015). Darba drošības procesi tiek vadīti saskaņā ar ISO 45001:2019.

Drošība ir mūsu pamatvērtība

Mūsu ražotnēs liela uzmanība tiek veltīta katra darbinieka darba apstākļiem un darba drošībai. Nepārtraukti veicam drošības auditus un ražotņu novērtēšanu, kā arī mācāmies no nozares labajiem piemēriem.

Darba procesi tiek vadīti atbilstoši starptautiskā ISO 45001 standarta vadlīnijām.

Vairāk informācijas par darba drošības aktivitātēm UPB grupā šeit.

Mēs zinām kā samazināt ietekmi uz vidi

Esam izstrādājuši vadlīnijas, lai uzlabotu mūsu sniegumu vides jomā.

Daļu no uzstādītajiem mērķiem esam jau sasnieguši, piemēram, pāreju uz zaļās enerģijas izmantošanu, produkta vides deklarāciju (EPD) izstrādi, attīrīta ūdens atkārtotu izmantošanu ražošanā u.c., lai soli pa solim tuvotos mūsu 2030. gada zaļās ražošanas mērķim - oglekļa neitrāla betona ražošanai.

Ilgtspējīga dzelzsbetona ražošana


Videi draudzīga ražotne un aprīkojums

 • Bezatlikumu ražošana
 • Notekūdeņu attīrīšana ar filtru preses tehnoloģiju
 • Svaiga betona atlikumu pārstrādes iekārtas
 • Ūdens recirkulācijas sistēma
 • Jauna, videi draudzīgāka aprīkojuma un iekārtu ieviešana ražotnēs

Uzlabotas produktu receptes

 • Vidēji 25% uzlabojums produktu vides deklarācijām dzelzsbetonam
 • Dažādas stratēģijas CO2 samazināšanai dzelzsbetona produktos
 • CO2 aprēķina un dzīves cikla novērtējuma programma “One Click LCA”.

Samazinātas CO2 emisijas

 • Videi draudzīga pārvadājumu plānošana
 • Efektīvi risinājumi jau projektēšanas stadijā
 • Aprites ekonomikas principu ieviešana

Produktu vides sniegums

Mūsu jaunākās vides deklarācijas (EPD) apstiprina, ka dzelzsbetona produktiem esam panākuši vidēji 25% uzlabojumu vides sniegumā. Lai to paveiktu, izstrādājām produktu dzīves cikla novērtējumu – no izejmateriālu ieguves un ražošanas, produkta piegādes un montāžas līdz pat otrreizējas pārstrādes iespējām dzīves cikla beigās.

Produkti, kam izstrādātas EPD – sijas, pārseguma plātnes, kolonnas, saliekamie sienu elementi, filigrānais pārsegums u.c.

 

Vides deklarācijas transportbetonam

Transportbetons MB kā pirmie transportējamā betona ražotāji Baltijas valstīs izstrādājuši produktu vides deklarācijas (EPD) saviem produktiem. Tas ir nozīmīgs solis attīstībā, kas apliecina uzņēmuma ambīcijas piedāvāt videi draudzīgākus produktus saviem klientiem visā Latvijā.

Starptautiski atzītas ilgstpējas sistēmas

MB Betons ir pieredze un zināšanas ilgtspējīgā un energofektīvā ražošanā, ko jau vairāku gadu garumā apstiprina dažādas starptautiski atzītas ilgtspējas sistēmas.

 

Produktu sertifikācija

Mūsu produkti tiek ražoti saskaņā ar standartiem, kā arī regulāri sadarbojamies ar neatkarīgiem auditoriem, lai novērtētu to atbilstību CE un citiem produktu marķējumiem.

Atbilstību kvalitātes standartiem apliecina izsniegtie ražošanas kontroles sertifikāti.

Kvalitāte un ilgtspēja visā piegādes ķēdē

Kvalitātes, darba drošības un vides pārvaldības sistēma (QHSE) tiek integrēta gan iekšējā, gan ārējā piegādes ķēdē – no pārdošanas un projektēšanas līdz produkta ražošanai, piegādei un montāžai.

MB Betons grupas sertifikāti ir apkopoti šeit.