Mūsu kompetences

Betona pētījumu centrs veic betona un minerālmateriālu testēšanu, rezultātu analīzi, kā arī strādā pie jaunu produktu izpētes projektiem.

Akreditācijas elastīgā sfēra

 • Minerālmateriālu sārmu reaktivitātes
  noteikšana (AAR/ASR)                                 

ASTM C1260-23

 • Betona paraugu ņemšana

LVS EN 12350-1:2019;

LVS EN 12390-2:2021

 • Konusa nosēduma noteikšana

LVS EN 12350-2:2019

 • Gaisa satura noteikšana                              

LVS EN 12350-7:2019

 • Blīvums

LVS EN 12390-7:2019/AC:2021 7. punkts

 • Testa paraugu spiedes stiprība

LVS EN 12390-3:2019

 • Testa paraugu lieces stiprība
LVS EN 12390-5:2019
 • Urbto testa paraugu testēšana

LVS EN 12504-1+AC:2021 9.punkts

 • Ultraskaņas impulsa ātruma noteikšana.
  Betona testēšana konstrukcijās

LVS EN 12504-4:2021

 • Ūdens necaurlaidība

LVS 156-1:2022 B pielikums

 • Salizturība

LVS 156-1:2022 A pielikums 2. metode

 • Salizturība. Plātnes tests. Atslāņošanās

LVS CEN/TS 12390-9:2017 5. punkts

 • Salizturība

SS 137244:2019

 • Salizturība. Plātnes tests.
  Iekšējie strukturālie bojājumi

LVS CEN/TR 15177:2006 8. punkts

 • Gaisa poru raksturojums                              

LVS EN 480-11:2006

Neakreditētās testēšanas metodes

 • Daļiņu izmēra sadalījums (granulometrija)
LVS EN 933-1
 • Smalknes saturs
LVS EN 933-1
 • Plākšņainības indekss
LVS EN 933-3
 • Minerālmateriālu sārmu reaktivitātes noteikšana (AAR/ASR)              
RILEM AAR-2, RILEM AAR-3
 • Minerālmateriālu sārmu reaktivitātes noteikšana (AAR/ASR)
ASTM C1567
 • Drupinājuma izturības noteikšana
LVS EN 1097-2
 • Daļiņu blīvums un ūdens uzsūce
LVS EN 1097-6
 • Salizturība
LVS EN 1367-1
 • Žūšanas rukuma noteikšana
LVS EN 1367-4
 • Salizturība NaCl klātbūtnē
LVS EN 1367-6
 • Humusa klātbūtnes noteikšana
LVS EN 1744-1 15.1. punkts

 • Sablīvējuma pakāpe
LVS EN 12350-4
 • Izplūdes pārbaude
LVS EN 12350-5
 • Blīvums
LVS EN 12350-6
 • Izplūdes pārbaude pašblīvējošam betonam
LVS EN 12350-8
 • V veida piltuves tests pašblīvējošam betonam                                     
LVS EN 12350-9
 • Tests ar L tipa kasti pašblīvējošam betonam
LVS EN 12350-10
 • Noslāņošanās tests ar sietu pašblīvējošam betonam
LVS EN 12350-11
 • Ūdens satura noteikšana
CSA 23.2-18C
 • Metālā šķiedras daudzuma noteikšana
JSCE-SF7
 • Betona sastāva izstrāde
 

 • Testa parauga stiepes stiprības noteiksāna ar skaldnes paņēmienu
LVS EN 12390-6    
 • Ūdens iespiešanas dziļuma noteikšana spiediena ietekmē
LVS EN 12390-8    
 • Betona karbonzācijas izturības noteiksāna pie atmosfēras līmeņa oglekļa dioksīda koncentrācijas
LVS EN 12390-10    
 • Betona hlorīdnoturības noteikšana, virziena difūzija
LVS EN 12390-11    
 • Sekantes elastības moduļa noteikšana spiedē
LVS EN 12390-13    
 • Betona rukuma noteikšana
LVS EN 12390-16    
 • Sastāva kalibrēšana Maturity noteikšanai
ASTM C 1074-04    
 • Rukuma noteikšana javai un betonam
ASTM C 157    
 • Salizturības noteikšana sablīvētam
  minerālmateriālu-cementa maisījumam                                                
ASTM D560    
 • Spiedes stiprība veidņotiem cilindriem no
  minerālmateriālu-cementa maisījuma
ASTM D1633    
 • Hidrauliski saistītu maisījumu spiedes stiprības noteikšana
LVS EN 13286-41    

 • Metāla škiedras daudzuma noteikšana svaigā betonā
JSCE-SF7
 • Ūdens saglabāšanas spējas noteikšana betona kopšanas līdzekļiem
LVS CEN/TS 14754-1
 • Standarta specifikācija šķidriem membrānu veidojošiem savienojumiem cietējošam betonam
ASTM C309
 • Ūdens zudumi caur šķidriem membrānu veidojošiem kopšanas piedevām betonam
ATM C156
 • Ūdens tvaika caurlaidība
ASTM E96
 • Betona testēšana konstrukcijās. Nesagraujošā testēšana.
  Atsitiena skaitļa noteikšana
LVS EN 12504-2
 • Betona spiedes stiprības novērtēšana konstrukcijās un saliekamā betona izstrādājumos in-situ     
LVS EN 13791