MB Betons izstrādājis jaunu šķiedrbetona veidu

2018. gada noslēgumā MB Betons veiksmīgi noslēdza dalību “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” organizētajā Projektā Nr. 30 “Plāna pigmentēta betona ārējā slāņa izstrāde saliekamā dzelzsbetona fasāžu trīsslāņu elementiem”.

Pētījuma mērķis bija izstrādāt betona receptūras (tehnoloģiskos parametrus un materiālu kombinācijas, izmantojot šķiedras, pigmentus, mikro un nano piedevas), kas ļautu izgatavot sevišķi plānu augstas veiktspējas betona ārējo slāni (gatavu izmantošanai bez papildu apdares) dzelzsbetona fasāžu trīsslāņu elementiem, un tas būtu noturīgs pret ārējās vides apstākļiem, kā arī transportēšanas un montāžas radītajām iedarbēm.

MB Betons ir veiksmīgi īstenojis šo projektu un sasniedzis projekta mērķi: ir izstrādāts šķiedrbetons, kas ir izmantojams, lai iegūtu sevišķi plānu ārslāni saliekamā dzelzsbetona trīsslāņu elementos. Iegūtie rezultāti par izmantoto kompozīto šķiedru darbību betonā prezentēti konferencē “18th International Scientific Conference Engineering for Rural Development”, kā arī ir publicēti 2 zinātniskie raksti.

Pētījumu īsteno AS “MB Betons” ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu projekta “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros, saskaņā ar 26.09.2016 noslēgto līgumu nr. 1.2.1.1/16/A/005 starp SIA “VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.