MB betons grupa izstrādā īpašu augstas veiktspējas šķiedrbetonu, kas ļauj būtiski samazināt saliekamā dzelzsbetona trīsslāņu elementu biezumu!

Veicot būvdarbus mūsdienu blīvi apbūvētajās teritorijās, kā arī teritorijās ar augstu zemes platības cenu, viens no galvenajiem izaicinājumiem ir pēc iespējas racionālāka apbūves teritorijas izmantošana un lietderīgās platības palielināšana, ievērojot visas energoefektivitātes prasības.

Lai spētu cīnīties ar šo būvniecības nozares izaicinājumu, MB Betons grupa ir radījusi īpašu augstas veiktspējas šķiedrbetonu, kas ļauj samazināt saliekamā dzelzsbetona trīsslāņu elementu ārējo slāni. Šī slāņa izveidē ir izmantotas kompozītās šķiedras, kas ļauj saglabāt materiāla noturību pret ārējās vides apstākļiem, kā arī transportēšanas un montāžas radītajām iedarbēm.

Pateicoties izstrādātajam materiālam, dzelzsbetona trīsslāņu elementa ārējais slānis ir samazināts vairāk nekā 50% (no 75mm līdz 35mm), kas savukārt ļauj samazināt fasādes sienas kopējo biezumu par 9% un palielināt telpas lietderīgo platību par 1.2%.  Samazinoties elementa pašsvaram, projektēšanas gaitā ir iespējams izvēlēties efektīvākus konstruktīvos risinājumus, tādējādi iegūstot sinerģijas efektu.

Tā kā inovatīvais saliekamā dzelzsbetona trīsslāņu elements ir gatavs izmantošanai bez papildus apstrādes, tas kalpo arī kā nozīmīgs ēkas dizaina elements un ir iegūstams teju jebkurā krāsā!