Sertifikāti

Lai nodrošinātu savu ražotņu produkcijas pārbaudes, veiktu pētniecības darbu un nodrošinātu moderno betona tehnoloģiju attīstību, uzņēmumā darbojas viena no Latvijas akreditētajām un modernāk aprīkotajām laboratorijām Betona pētījumu centrs, kurā strādā augstas klases pieredzējuši speciālisti.

MB Betons grupas darbības pamatā ir sekojoši standarti: 

  • Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN) normatīvi (EN) un specifikācijas (CEN TS, CEN TR);
  • Latvijas standarti (LVS);
  • citi nacionālie, harmonizētie Eiropas Savienības normatīvi (hEN) un to nacionālie pielikumi un prasības (SS, DS, u.c.);
  • Starptautiskās betona federācijas (fib) rekomendācijas un noteikumi rūpnieciski ražotiem dzelzsbetona izstrādājumiem.
     

CE marķējums apliecina, ka MB Betons produkcija atbilst visām attiecināmajām normatīvo aktu prasībām.

 

 

< Atpakaļ