Uzsāk Kurzemē lielākās biomasas koģenerācijas stacijas būvniecību

Brocēnu novada Cieceres pagastā uzsākta biomasas koģenerācijas stacijas būvniecība, kuras elektriskā jauda būs 3,98 MW un siltuma jauda 15,9 MW. Stacijas būvniecību, tajā skaitā tehnoloģiju piegādi un uzstādīšanu veiks SIA “UPB Energy”. Projekta pasūtītājs ir SIA “4 ENERGIA”.

Biomasas koģenerācijas stacija elektroenerģiju un siltumenerģiju ražos no vietējiem, atjaunojamiem energoresursiem, kā kurināmo izmantojot koksnes biomasu (šķeldu, zāģskaidas un koka mizu). Stacijā būs uzstādīts augstspiediena tvaika katls un tvaika turbīna ar sinhrono ģeneratoru. Katls ar automātisko kurināmā padošanas sistēmu un kustīgo ārdu kurtuvi nodrošinās efektīvu kurināmā sadegšanas procesu. Savukārt katlā saražotā tvaika enerģija tiks pārveidota uz elektrisko enerģiju daudzpakāpju tvaika turbīnas un sinhronā ģeneratora blokā. Lai pilnvērtīgi izmantotu iegūto siltumenerģiju, tiks izmantots dūmgāzu kondensators, kas ļaus izmantot arī aizejošo dūmgāzu latento siltumu.

Visa saražotā elektroenerģija tiks nodota AS “Sadales tīkls”, savukārt visa iegūtā siltumenerģija tiks lietderīgi izmantota blakus būvētās granulu rūpnīcas ražošanas procesam, ļaujot iegūto siltumu izmantot visa gada garumā.

Toms Nāburgs, SIA “4 ENERGIA” pārstāvis par projektu: “Rūpniecības komplekss “Veckroģeļi” ir Kurzemes reģionam liels un attīstībai nozīmīgs projekts. Kopā koģenerācijas stacija un granulu rūpnīca radīs 35 jaunas tiešās darba vietas. Visa granulu rūpnīcā saražotā produkcija tiks eksportēta. Kopējais plānotais investīciju apjoms kompleksā ir 30 milj. eiro”

“Šis būs zematslēgas projekts, ko realizēs UPB Energy sadarbībā ar citiem UPB holdinga uzņēmumiem, nodrošinot pilnu ciklu, sākot ar projektēšanu, būvniecību, iekārtu uzstādīšanu un beidzot ar stacijas palaišanu. Jau iepriekš esam veiksmīgi realizējuši līdzīgus projektus, piemēram, biomasas koģenerācijas stacija Liepājā ar 10 MW siltuma un 2 MW elektroenerģijas jaudu, biomasas katlumāju Liepājā ar 30 MW siltuma jaudu un citus projektus. Zematslēgas princips, kur sadarbojas vairāki holdinga uzņēmumi, ieskaitot speciālistus no Vācijas un Šveices, ir ļoti veiksmīgs, jo ļauj izmantot koncernā uzkrātās zināšanas gan materiālu un tehnoloģiju izvēlē, gan būvniecībā,” par projektu stāsta UPB holdinga Valdes priekšsēdētājs Dainis Bērziņš.

Šobrīd koģenerācijas stacijas būvniecība jau rit pilnā sparā. Stacijas un granulu ražotnes paredzamais nodošanas laiks ir 2016. gada rudens.

4 ENERGIA ir Baltijas valstu vadošais neatkarīgais elektroenerģijas ražotājs ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi AER nozarē. Uzņēmuma uzstādītās elektroenerģijas jaudas sastāda 223MW.

UPB holdings ir viens no vadošajiem industriālajiem koncerniem Latvijā ar 24 gadu veiksmīgu pieredzi gan Latvijas, gan ārvalstu tirgos. UPB darbības nozares ir projektēšana, ražošana, būvuzņēmējdarbība, loģistika un serviss. Holdinga industriālā infrastruktūra ietver 8 modernas ražotnes ar platību virs 60 000 m2. Lielākās UPB holdinga produktu grupas – stikla, metāla un betona konstrukcijas, kā arī koģenerācijas stacijas un mašīnbūves risinājumi. Koncernā ietilpst UPB meitas uzņēmumi Latvijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā, Īslandē, Vācijā, Šveicē un Apvienotajā Karalistē.