UPB holdinga 2015. gada pārskats

Akciju sabiedrība “UPB” un tās meitas uzņēmumi kopā veido vienu no lielākajiem industriālajiem holdingiem Latvijā. Holdinga pamata darbības nozares ir būvkonstrukciju projektēšana, ražošana, piegāde un montāža, būvuzņēmējdarbība, tirdzniecība un serviss. Lielākās produktu grupas ir stikla, metāla un betona konstrukcijas, kā arī koģenerācijas stacijas un mašīnbūves risinājumi. UPB sastāvā ietilpst uzņēmumi Latvijā, Zviedrijā, Lielbritānijā, Vācijā, Šveicē, Īslandē, Dānijā, Norvēģijā un Baltkrievijā.

2015. gadā holdinga konsolidētais apgrozījums bija 108 miljoni eiro, un holdingā ietilpstošajos uzņēmumos tiek nodarbināti vairāk nekā 1300 darbinieku. UPB produkti tiek ražoti 8 rūpnīcās, kuru kopējās ražošanas platības zem jumta sastāda vairāk nekā 60 000 kvadrātmetru. Holdinga ietvaros strādā arī 11 transportbetona ražotnes visā Latvijā.

25 gadu uzņēmējdarbības laikā UPB ir guvis plašu pieredzi eksporta tirgos, un 2015. gadā Latvijā un eksporta valstīs realizēto apjomu proporcija sasniedz rādītāju 30% pret 70%. Realizācijas apjomi eksporta tirgos turpina pieaugt, tajā pašā laikā Latvijas Valsts ieņēmumu dienests atzinis UPB par otro lielāko nodokļu maksātāju Kurzemes reģionā un lielāko nodokļu maksātāju būvniecības sfērā Latvijā 2015. gadā. Holdings saņēmis arī apbalvojumus un novērtējumus kā labākais darba devējs būvniecības sfērā Latvijā.

Prestižajā konkursā “European Business Awards 2014/2015” UPB iekļuvis labāko desmitniekā, saņemot Ruban d’Honneur medaļu kategorijā Imports/Eksports. Šajā konkursā piedalījās 24 tūkstoši  uzņēmumu no 33 Eiropas valstīm, kurus vērtēja 132 žūrijas locekļi.

Savukārt konkursā “Latvijas Būvindustrijas Lielā balva 2015” UPB inženieri saņēmuši augstus novērtējumus par sasniegumiem savā profesijā.

Ciešā sadarbība starp UPB holdinga uzņēmumu grupām veicina tādu projektu realizāciju, kas iekļauj visas trīs galvenās produktu grupas – stikla, metāla un betona konstrukcijas, kā arī pilnu projekta ciklu – no projektēšanas līdz montāžai. Šādu komplekso projektu īpatsvars kopējā realizācijas portfelī pieaug. UPB realizētie projekti kļūst ne tikai lielāki un komplicētāki, tie ietver arī Skandināvijas un Vācijas ilgtspējīgās un energoefektīvās būvniecības prasības, holdings ir kompetents, strādājot sistēmās BREEAM, LEED, Miljobyggnad, Future built, kā arī neatņemama sastāvdaļa no būvniecības procesa ir atbilstība ISO 14001 vides vadības sistēmas nosacījumiem. Turpinot attīstīties ilgtspējīgas būvniecības virzienā, holdinga ražotajām dzelzsbetona konstrukcijām (Dzelzsbetons MB) un metāla konstrukcijām (RK metāls) ir izsniegta Produktu vides deklarācija (EPD - Environmental Product Declaration), kas dod priekšrocības, piedaloties Skandināvijas ilgtspējīgās būvniecības projektos.

Turpinās investīcijas 3D programmnodrošinājuma paplašināšanā, kā rezultātā holdinga projektēšanas un arhitektūras birojs SIA “UPB Projekti” pārgājis uz projektēšanu 3D modelēšanas vidē, vienlaikus holdingā tiek ieviesta stikla konstrukciju projektēšana vienā kopējā būves informācijas modelī (BIM), apvienojot stikla, metāla un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanu. Turpinās darbs pie UPB kopīgās informācijas sistēmas attīstīšanas, kas tiek integrēta ar jaunieviesto finanšu sistēmu Axapta.

UPB aktīvi piedalās arī sabiedriskajās aktivitātēs, īpaši atbalstot izglītības, mākslas un sporta programmas. Izglītības sfērā, holdinga speciālisti iesaistās gan jauniešu izglītošanā augstskolās, gan uzņemot studentus praksē, gan iesaistoties karjeras dienās, gan iepazīstinot jauniešus ar UPB ražotnēm. 2015. gadā veicinot BIM tehnoloģiju ieviešanu augstskolās, UPB iegādājās programmnodrošinājuma TEKLA licences Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātei. Kopā ar augstskolu akadēmisko personālu un studentiem, tiek veikti izpētes un attīstības projekti būvkonstrukciju jomās.

Ar UPB 2015. gada pārskatu iespējams iepazīties šeit.