Pabeigti būvniecības darbi pie komplicēta medicīnas iestādes projekta Zviedrijā

St. Erik Eye Hospital acu klīnikas ēka Solnā, Zviedrijā, ir oriģināls būves piemērs, kas atbilst augstām skaņas izolācijas, higiēnas un gaismas caurlaidības prasībām; turklāt klīnikas ēkā ir paredzēta iespēja caur fasādi iecelt lielas medicīnas iekārtas.

UPB īstenoja klīnikas ēkas karkasa un fasādes projektēšanu, ražošanu un montāžu. 11 150 kvadrātmetru plašo stikla fasādi veido 1213 fasādes elementu, 1700 tonnu smagas metāla konstrukcijas. Savukārt MB Betons nodrošināja  un 4400 dzelzsbetona elementu projektēšanu un ražošanu.

Projekta gaitā tika rasti veiksmīgi risinājumi vairākiem izaicinājumiem.

  • Līdzās klīnikai ir paredzēts helikoptera nosēšanās laukums, tādēļ būvei tika noteiktas ļoti augstas skaņas izolācijas prasības. Klīnikas ēkas fasādei ir jāslāpē 50 decibelu liels troksnis, un UPB inženieru komanda atrada labāko veidu, kā to panākt ar fasāžu risinājumu.
  • Klīnikas ēkai bija noteiktas arī sevišķi augstas higiēnas prasības, tādēļ projekta īstenošanā tika izmantots antibakteriālais stikls ar sudraba joniem.
  • UPB komandai bija jāparedz iespēja ērti noņemt lielu fasādes daļu gadījumā, ja klīnikā būtu nepieciešams demontēt vai uzstādīt lielas medicīnas iekārtas. Lai rastu risinājumu šim izaicinājumam, UPB inženieri projektēja lielus un smagus fasādes elementus abām ēkas pusēm. Katra elementa virsma pārsniedz 18 kvadrātmetrus (tas ir vidējas dzīvojamās istabas lielums), un to pārvadāšanai un uzstādīšanai bija nepieciešamas īpašas celtniecības iekārtas. Ēkā ir 17 elementi, kuru lielums pārsniedz 18 kvadrātmetrus.
  • Ņemot vērā, ka ēka tika projektēta kā acu klīnika, tās tapšanā bija jāievēro Miljobyggnad nosacījumi. Tās fasādei bija jāatbilst stingrām gaismas caurlaidības prasībām, tāpēc tika uzstādīta fasāde ar diviem dažādiem aptumšošanas risinājumiem – ārējām žalūzijām un iekšējiem gaismas necaurlaidīgām žalūzijām , paredzot iespēju pielikt vēl vienu aizkaru, ja klīnikā tas būtu nepieciešams. Arhitekta prasība bija paslēpt atsevišķu fasādes daļu ārējās žalūzijas, un tas tika veiksmīgi paveikts, izmantojot īpašu stiklu.
  • Arhitekta iecere bija padarīt ēku vizuāli pievilcīgu, fasādes projektā paredzot lielas, vertikālas lameles 350 mm platumā apvienojumā ar rievota stikla daļām, tādējādi radot ūdenskrituma efektu. Šajā gadījumā izaicinājumu sagādāja lielo lameļu stiprināšanas risinājuma izveide, izvairoties no termiskajiem tiltiem. Arī to UPB veiksmīgi īstenoja.