MB Betons grupa veic saliekamā dzelzsbetona pētījumus un izstrādā jaunas ražošanas tehnoloģijas

Pētījuma “Jaunas paliekošo veidņu sistēmas izstrāde saliekamā dzelzsbetona elementiem” mērķis ir izstrādāt paliekošo veidņu izgatavošanas un izmantošanas tehnoloģiju saliekamā dzelzsbetona elementiem. Paliekošo veidņu sistēmas izmantošana ļautu ievērojami optimizēt dzelzsbetona elementu (īpaši fasāžu sienu un starpsienu) ražošanas procesu, kā arī paaugstinātu dzelzsbetona elementu kvalitātes un apdares līmeni.

Pētījuma kopējais finansējums ir EUR 160 000,00 no kuriem ERAF finansējums ir EUR 88 012,25.

Pētījuma “Augstas veiktspējas betona izstrāde un īpašību izpēte saliekamā dzelzsbetona kompozītām sijām” mērķis ir izstrādāt augstas veiktspējas betonu (izmantojot galvenokārt vietējās pildvielas), veikt stiprības, deformatīvo, ugunsizturības un salizturības īpašību izpēti, kas ļautu izgatavot optimāla šķērsgriezuma atvieglotas kompozītas dzelzsbetona sijas ēku pārsegumiem. Paredzēts izstrādāt aprēķina metodiku kompozītajām sijām, kas ievērtētu augstas veiktspējas betona īpašības.

Pētījuma kopējais finansējums ir EUR 210 000,00 no kuriem ERAF finansējums ir EUR 113 281,75.

MB Betons Grupas veiktie pētījumi top ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/007 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” atbalstu, kura mērķis ir atbalstīt pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu. Sīkāka informācija par pētījumiem atrodama Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centra mājaslapā.