Atklāts UPB projektētais un būvētais Ventspils Tehnikuma komplekss

Jaunatklātajā kompleksā tika pilnībā rekonstruēta vēsturiskā tehnikuma ēka un izbūvētas jaunas mācību telpas un dienesta viesnīca.

Tehnikumā mācības jau šajā septembrī uzsāks vairāk nekā 800 audzēkņi. Kompleksā ir uzceltas jaunas praktisko mācību telpas mašīnbūves, ēku inženiertīklu, būvgaldniecības, ēdināšanas pakalpojumu, viesmīlības un metālapstrādes izglītības programmu apguvei.

Tehniskā projekta izstrādāšanu un būvniecību veica UPB. Ēkas arhitekti - Uldis Pīlēns, Guna Pīlēna, Dzintars Heinsbergs, Inese Žaļima un Ilze Ķauķe. 

Projekta īstenošana tika uzsākta 2013. gada pavasarī un būvdarbi pabeigti 2014. gada nogalē.