Mums ir svarīgi, lai, strādājot mūsu ražotnēs, katrs darbinieks justos droši un komfortabli. Tādēļ jaunajā ražotnē ir izbūvētas plašas ģērbtuves un administrācijas telpas, kā arī ieviesti vairāki uzlabojumi darbinieku ērtībām un ergonomiskas darba vides nodrošināšanai.

 

Jaunajā ražotnē esam optimizējuši un sakārtojuši ražošanas plūsmas procesu. Darba zonas ir pakārtotas secīgi elementu ražošanas gaitai, izslēdzot liekas elementu pārvietošanas kustības.

 

Gaisa kvalitātei izbūvēta integrētā nosūces un attīrītā gaisa recirkulācijas sistēma. Tā nodrošina nepārtrauktu gaisa cirkulāciju un filtrēšanu, kuras procesā gaisā esošie putekļi tiek savākti konteineros.  Ir padomāts arī par dienas gaismas nodrošinājumu ražotnē. Piemēram, jumta logi aizņem ievērojamu daļu no jaunās ražotnes kopējās jumta platības, tādējādi būtiski palielinot dienas gaismas pieplūdumu ražošanas telpās. Paredzams, ka saulainās dienās ražotnes telpu izgaismošanai pilnībā pietiks ar dienas gaismu.

< Atpakaļ