Paveiktais 2021.03.10-2021.06.09 PROJEKTS: 09

Sagatavotas un iesniegtas 2 zinātniskās publikācijas par pētījuma rezultātiem:

 

1) The effect of mixer type on fresh and hardened properties of ultra-high-performance concrete (UHPC)

2) Optimal properties of fresh ultra-high-performance concrete for homogenous metallic fiber distribution

 

Publikācijas apstiprinātas publicēšanai LLU zinātniskās konferences Engineering for Rural Development (ERDEV) 2021.gada rakstu krājumā.

 

Informācija atjaunota 16.06.2021.

 

MB Betons Grupas veiktie pētījumi top ar Eiropas Reģionālā attīstīb fonda (ERAF) projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/007 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” atbalstu, kura mērķis ir atbalstīt pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu. Sīkāka informācija par pētījumiem atrodama Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centra mājaslapā.

 

< Atgriezties jaunumu sadaļā