Paveiktais 2021.03.10-2021.06.09 PROJEKTS: 10

Sagatavota zinātniskā publikācija: Compressive strenght and rheology dependency on microsilica dosage in ultra-high-performance concrete.

 

Publikācija apstiprināta publicēšanai LLU zinātniskās konferences Engineering for Rural Development (ERDEV) 2021.gada rakstu krājumā.

 

Pabeigts darbs pie augstas veiktspējas betona receptūras izstrādes, optimizēti pildvielu un piedevu parametri.

 

Veikta augstas veiktspējas betona sijas parauga ilglaicīgās slogošanas testēšana.

 

Informācija atjaunota 16.06.2021.

 

MB Betons Grupas veiktie pētījumi top ar Eiropas Reģionālā attīstīb fonda (ERAF) projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/007 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” atbalstu, kura mērķis ir atbalstīt pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu. Sīkāka informācija par pētījumiem atrodama Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centra mājaslapā.

 

< Atgriezties jaunumu sadaļā