Paveiktais 2020.12.10-2021.03.09 PROJEKTS: 10

Pabeigta augstas veiktspējas betona ražošanas tehnoloģijas izstrāde, optimizēts augstas veiktspējas betona sastāvs. 

 

Informācija atjaunota 15.03.2021.

 

MB Betons Grupas veiktie pētījumi top ar Eiropas Reģionālā attīstīb fonda (ERAF) projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/007 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” atbalstu, kura mērķis ir atbalstīt pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu. Sīkāka informācija par pētījumiem atrodama Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centra mājaslapā.

< Atgriezties jaunumu sadaļā