Paveiktais 2020.09.10-2020.12.09 PROJEKTS: 09

Pabeigti sagraujošie testi paliekošā veidņa materiāliem. Optimizēta saliekama saplākšņa veidņa saduršuves ģeometrija. Izstrāda un apgūta jauna kakta šuves aizpildīšanas metode. Veikta dzelzsbetona elementu ražošanas tehnoloģijas izstrāde ar paliekošajiem veidņiem.

 

Informācija atjaunota 09.12.2020.

 

MB Betons Grupas veiktie pētījumi top ar Eiropas Reģionālā attīstīb fonda (ERAF) projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/007 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” atbalstu, kura mērķis ir atbalstīt pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu. Sīkāka informācija par pētījumiem atrodama Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centra mājaslapā.

< Atgriezties jaunumu sadaļā