Paveiktais 2020.03.10-2020.06.09 PROJEKTS: 09

Uzsākta paliekošā veidņa materiāla paraugu sagraujošā testēšana. Papildināta tirgus izpēte, apzināti alternatīvi dispersai stiegrošanai piemēroti izejmateriāli, veikta to paraugu sagāde.

 

Informācija atjaunota 17.06.2020.

 

MB Betons Grupas veiktie pētījumi top ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/007 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” atbalstu, kura mērķis ir atbalstīt pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu. Sīkāka informācija par pētījumiem atrodama Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centra mājaslapā.

 

< Atgriezties jaunumu sadaļā