Paveiktais 2020.03.10-2020.06.09 PROJEKTS: 10

Veikta inertās pildvielas maisījuma sastāva granulometrijas modelēšana un uzjaukti pirmie eksperimentālie pastas un UHPC sastāvi. Veikta UHPC sastāvam piemērota plastifikatora piemeklēšana.

 

Informācija atjaunota 17.06.2020.

 

MB Betons Grupas veiktie pētījumi top ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/007 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” atbalstu, kura mērķis ir atbalstīt pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu. Sīkāka informācija par pētījumiem atrodama Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centra mājaslapā.

 

 

< Atgriezties jaunumu sadaļā