Paveiktais 2019.09.10-2019.12.09. Projekts: 09

Pētījuma “Jaunas paliekošo veidņu sistēmas izstrāde saliekamā dzelzsbetona elementiem” ietvaros paveikts:

 

1. Izstrādāts detalizēts pētījuma projekta plāns.

2. Veikta aktuālo publikāciju meklēšana un tajās atrodamās informācijas sistemātiska apkopošana.

3. Identificētas betona kompozīta materiāla sastāvdaļas

4. Izpētīts augstas veiktspējas betona sastāva komponenšu tirgus, apzināti potenciālie izejvielu piegādātāji reģionā un ārvalstīs, sastādīta piegādātāju kontaktu datubāze.

5. Veikta izejmateriālu cenu aptauja, veikts izejmateriālu izmaksu novērtējums.

 

 

Informācija atjaunota 11.12.2019.

 

MB Betons Grupas veiktie pētījumi top ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/007 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” atbalstu, kura mērķis ir atbalstīt pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu. Sīkāka informācija par pētījumiem atrodama Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centra mājaslapā.

 

< Atgriezties jaunumu sadaļā